Condicions d’Ús

Condicions generals d'ús del site web gimnasfitsport.com

Destinatari i condicions d’ús de la web

La utilització del web www.gimnasfitsport.com suposa l’acceptació plena per l’usuari de totes les condicions generals d’ús vigents a cada moment que l’usuari accedeixi al mateix, per la qual cosa si no està d’acord amb el contingut del mateix haurà d’abstenir-se de fer ús del web.

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que es disposa per la legislació vigent que sigui aplicable. gimnasfitsport.com es reserva el dret a retirar l’accés al web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en aquest avís legal.

gimnasfitsport.com es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d’ús així com qualsevol altra condició general o particular, reglaments d’ús o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

L’usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del web i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del web i dels continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d’ús, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

 

Propietat industrial i intel.lectual

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en el lloc web pertanyen a gimnasfitsport.com

El contingut de gimnasfitsport.com no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de gimnasfitsport.com, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts.

 

Exclusió de responsabilitat

gimnasfitsport.com no garanteix la disponibilitat i continuïtat del web ni es fa responsable de qualsevol dany i perjudici produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació i del material contingut en el lloc web gimnasfitsport.com

 

Direcció de contacte

Para qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o qualsevol altre aspecte, té a la seva disposició les següents adreces:

 

Seu Social:

Gimnàs Fitsport
Av Montevideo, 68
Vilassar de Mar (Barcelona)

 

Tel.: 93 750 02 77